Funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy przeprowadził egzamin na kartę rowerową. W czasie egzaminu młodzi cykliści ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy na placu manewrowym Miasteczka Ruchu Drogowego wykazywali się wiedzą z ogólnych przepisów prawa o ruchu drogowym.


Uczniowie klas IV Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy pod okiem nauczycieli zdobywali wiedzę teoretyczną dotyczącą zasad i znajomości znaków drogowych, następnie młodzi cykliści pod okiem policjanta sprawdzili swoją wiedzę w praktyce.
 


W ramach akcji prewencyjnej ”Świadomy Junior ” funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego świdnickiej komendy asp. Szymon Szczepaniak przeprowadził egzamin na kartę rowerową. Funkcjonariusz oceniał wiedzę teoretyczną  oraz umiejętności uczniów klas IV, którzy na placu manewrowym Miasteczka Ruchu Drogowego pokonywali tor.W czasie egzaminu młodzi cykliści musieli  sygnalizować wykonywane manewry pamiętając o zasadach oraz znajomości znaków drogowych a także o przepisach prawa ruchu drogowego. Łącznie do egzaminu przystąpiło 90 uczniów.