Dokładnie o północy Perspektywy opublikowały nowy ranking szkół ponadgimnazjalnych, techników i szkół olimpijskich. Znalazły się w nim oczywiście szkoły ze Świdnicy, regionu i Dolnego Śląska. Jak wypadliśmy w rankingu?

W rankingu 500 najlepszych polskich liceów znalazły się dwie świdnickie placówki. Najwyżej, bo na 303 miejscu uplasowało się  II Liceum Ogólnokształcące. Nieco niżej w rankingu znalazło się I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza, które finalnie zajęło 320 miejsce. Numer jeden przypadł XIII Liceum Ogólnokształcącemu ze Szczecina, zaś najwyższe miejsce wśród szkół dolnośląskich zajęło LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej z Wrocławia, i jest to miejsce 5.

Spośród techników w klasyfikowanych 299  znalazło się tylko jedno miejsce dla placówki świdnickiej. Technikum nr 5 w ZSE im. Wincentego Stysia uplasowało się na miejscu 245. Numerem jeden zostało Technikum Elektroniczne w ZSE im. WP z Bydgoszczy. Najwyżej sklasyfikowaną szkołą z naszego województwa wybrano Technikum nr 10 w Elektron. Zakładach Naukowych z Wrocławia - zajęło ono miejsce 6.

W rankingu olimpijskim zostały uwzględnione wyniki 44 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/2016. W tym prestiżowym rankingu znalazły się jedynie cztery szkoły średnie z Dolnego Śląska. Miejsce 187 przypadło świdnickiemu I Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana Kasprowicza.