Data wydarzenia: 16.02.2017 18:00 - 16.02.2017 20:00
Miejsce wydarzenia: muzeu dawnego kupiectwa

Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy zaprasza na spotkanie z Agnieszka Dudzińską, autorką opracowania "Edycja znalezisk zapisek ze świdnickiej kancelarii miejskiej (1505-1525)".

Życie w XVI- wiecznej Świdnicy toczyło się według utartego rytmu. Tempo nadawały mu organy samorządu miejskiego z burmistrzem i radą na czele. O działalności ówczesnych rajców świadczą zapiski odkryte w 1994 r. na terenie tutejszego ratusza. Absolutna unikatowość znaleziska uczyniła je cennym materiałem dla badań nie tylko nad samorządem miejskim, lecz także życiem codziennym mieszczan. Na ich temat zachowały się w zapiskach liczne wiadomości. Obejmują one niemal każdą dziedzinę życia począwszy od listów dobrego urodzenia, zapisów na cele pobożne, sporów o nieruchomości, czy postanowień w sprawach kryminalnych. Z drugiej strony materiał zawiera cenne i nieznane dotąd informacje o metodach zarządzania miastem oraz funkcjonowania kancelarii miejskiej. Wobec faktu niezachowania się księgi radzieckiej z lat 1504-1527 zapiski pozostają najcenniejszym przekazem o Świdnicy 1 ćwierci XVI w.