Wakacje to czas wypoczynku dla dzieci, ale to także czas na przygotowanie budynków oświatowych na kolejny rok szkolny. W przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto Świdnicę przeprowadzone zostaną częściowe remonty, których łączy koszt to milion złotych.


Poważne prace remontowe czekają Miejskie Przedszkole nr 1 i 3. W pierwszym z nich odremontowane zostaną dwie sale lekcyjne wraz z wymianą okien, remont magazynu, wymiana rur instalacji wodnej w kuchni oraz malowanie łazienek. Natomiast w drugim wyremontowane zostaną łazienki dla dzieci na parterze oraz pierwszym piętrze, wymienione zostaną wykładziny podłogowe, poprawie ulegnie pokrycie dachu, remont przejdzie szatnia, a sale przedszkolne zostaną odmalowane. Dużo dziać się będzie również w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 gdzie przeprowadzony zostanie remont sal grup I i IV, remont tarasów i opaski betonowej wokół budynku oraz wymiana systemu wentylacji w kuchni. W pozostałych świdnickich przedszkolach przeprowadzone zostaną drobne prace naprawcze związane z wymianą wykładzin, malowaniem pomieszczeń czy wymianą instalacji elektrycznych.

Szkoły podstawowe również czeka wiele remontów przed kolejnym rokiem szkolnym. Najpoważniejsze prace wykonane zostaną w Szkole Podstawowej nr 105, gdzie przeprowadzona zostanie modernizacja sal zajęć oraz toalet na parterze. Dużo dziać będzie się również w Szkole Podstawowej nr 2, w której wymianie ulegnie instalacja elektryczna na korytarzu na parterze oraz w kuchni z zapleczem. W pozostałych placówkach dydaktycznych przeprowadzone zostną drobne prace remontowe.

Koszt wszystkich prac przygotowawczych w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto wyniesie milion złotych.

Warto przypomnieć również, że trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1. Projekt przewiduje rozbudowę szkoły o 6 klas lekcyjnych, wraz z zapleczami. Każda z nich przeznaczona będzie do nauki dla 25 uczniów. Powstaną także gabinety dla psychologa i logopedy oraz nowy węzeł sanitarny. Zagospodarowany zostanie również teren, w tym droga dojazdowa, miejsce na odpady komunalne, ogrodzenie oraz zieleń. Będzie to  przedłużenie istniejącego od strony zachodniej skrzydła. Zakończenie realizacji robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zaplanowano na połowę listopada tego roku. Koszt rozbudowy to 3 mln 700 tys. zł.