Rząd niedawno zapowiedział bardzo duży wzrost dodatków mieszkaniowych w związku z epidemią koronawirusa.


Polska „mieszkaniówka” doczekała się już specjalnych przepisów, które są związane z epidemią koronawirusa. Jako przykład można wymienić automatyczne przedłużenie umów najmu (do 30 czerwca 2020 r.) oraz zakaz ich wypowiadania przed końcem bieżącego kwartału.

Niedawno Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało kolejne działania antykryzysowe powiązane z rynkiem nieruchomości. Chodzi nie tylko o zwiększenie mieszkaniowego wsparcia dla TBS oraz samorządów. Większe zainteresowanie wzbudziła obietnica podniesienia dodatków mieszkaniowych dla najemców poszkodowanych kryzysem.

Lokatorzy mieszkań mają otrzymać nawet 1500 zł miesięcznie przez pół roku.

Warto przypomnieć, że do końca czerwca 2020 r. obowiązuje zakaz wypowiadania umowy najmu pomimo zaległości czynszowych. Co więcej, ustawa o ochronie praw lokatorów w swoim obecnym brzmieniu daje możliwość wypowiedzenia umowy najmu dopiero po około pięciu miesiącach niepłacenia za mieszkanie.