Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowie ponownie przyłączył się do ogólnopolskiego projektu „Szlachetna Paczka”. Uczniowie, rodzice, dyrekcja i nauczyciele ze szkoły w Jaroszowie wykazali się dużym zaangażowaniem w ufundowanie paczki dla potrzebującej rodziny.

Wolontariuszki przez kilka dni pakowały prezenty, aby nadać im świąteczny charakter. Wśród zebranych artykułów była żywność trwała, środki czystości, odzież, obuwie, pościel, materac przeciwodleżynowy oraz wersalka. Wszystkie artykuły zostały przekazane do magazynu w Świdnicy, które dostarczył rodzic –Bernard Kawiak.

Akcję w Jaroszowie koordynowała Sylwia Chrut-Rudnicka - opiekun Koła Wolontariatu. Do akcji przyłączyła się również radna powiatowa - Beata Nejman. Tym razem społeczność szkolna wspomogła starszą, samotną Panią.

„Szlachetna Paczka” - to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie „WIOSNA”. Działa już 16 lat, jej założycielem jest ks. Jacek Wiosna Stryczek.