Policja przechwyciła ciężarówkę z odpadami, które nielegalnie miały być zdeponowane w na terenie jednej z miejscowości gminy (najprawdopodobniej w Zebrzydowie).


W wyniku policyjnej interwencji zatrzymany został dzierżawca terenu oraz kierowca ciężarówki. Podczas realizacji czynności dotyczących nielegalnego składowania odpadów na terenie gminy Marcinowice, policjanci zatrzymali 32-letniego mieszkańca powiatu świdnickiego, który chciał przyjąć na dzierżawionej przez siebie działce, bez wymaganych pozwoleń zmieszane odpady komunalne.

Policjanci we współpracy z pracownikami Urzędu Gminy uniemożliwili rozładowanie odpadów na posesji. Przewoźnik został ukarany mandatem karnym w kwocie 500 zł za przewożenie odpadów bez wymaganych dokumentów w związku art. 92 ustawy o transporcie drogowym. W stosunku do osoby przyjmującej i nadającej odpady prowadzone jest postępowanie o wykroczenie w związku z ustawą o odpadach.

- Sprawna akcja policji we współpracy z urzędem i mieszkańcami stwarza nadzieję, że w przyszłości tego rodzaju procedery nie będą miały miejsca. – mówi wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski.