Jak do tej pory wyremontowane zostały drogi przy ul. Wojska Polskiego, Dworcowej, Placu Wolności, Kopernika, Słowackiego, Puszkina i Kwiatowej w Żarowie. W tej chwili prace rozpoczęły się także przy ulicy Sportowej i zrywana jest tam stara nawierzchnia, która wykonana była jeszcze ze starej, zniszczonej kostki.


Wszystkie zadania drogowe są realizowane w ramach dużego projektu "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie miasta Żarów poprzez remont dróg oraz zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych". - W sumie do użytku mieszkańców oddano już łącznie siedem przebudowanych nawierzchni drogowych. Rozpoczął się remont drogi przy ulicy Sportowej w Żarowie, a w następnym etapie ruszymy już z pracami drogowymi na ulicy Zamkowej. Jako ostatnia wyremontowana zostanie nawierzchnia przy ulicy Mickiewicza, która przebudowana będzie na odcinku od ronda do przejazdu kolejowego. Zakończenie całego zadania określone zostało w umowie na sierpień 2019 rok - mówi burmistrz Leszek Michalak.

Wszystkie inwestycje drogowe finansowane są ze środków własnych budżetu gminy Żarów oraz dofinansowania, które zostało przyznane w ramach realizacji unijnego projektu ""Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie miasta Żarów poprzez remont dróg oraz zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych". Wartość dofinansowania to kwota 3 867 257,09 złotych. Koszt remontu dróg przy ulicy Sportowej oraz Zamkowej wynosi 577 tysięcy złotych.