Jeśli do 1 lutego nie zostanie zarejestrowany numer na kartę, telefon przestanie działać. Tego dnia upływa bowiem ostateczny termin na zarejestrowanie numeru na kartę. Karta SIM z terminalu GSM selektywnego wywołania także wymaga rejestracji.

Karta SIM, która nie zostanie zarejestrowana przestaje działać 2 lutego. Jeśli nie zarejestrujemy swojego numeru u operatora, nasza karta zostanie zdezaktywowana z końcem stycznia 2017. Konsekwencją tego będzie brak możliwości wykonywania i odbierania połączeń, dzielenia się wiadomościami SMS i brak dostępu do internetu. Telefon, tablet czy też smartfon po prostu będzie działał tak, jakby nie było w nim żadnej karty.Rejestracji można dokonać we wszystkich punktach sprzedaży operatora, placówkach Poczty Polskiej, salonikach prasowych, a nawet na stacjach benzynowych. 
Obowiązek rejestracji karty SIM wynika z Ustawy o działaniach antyterrorystycznych (z 10 czerwca 2016 r.). Ta ustawa zakłada, że od początku lutego 2017 r. wszystkie telefony na kartę (tzw. pre-paid) muszą być zarejestrowane, a więc przypisane do konkretnego posiadacza. Intencją ustawodawcy, który wprowadził ten przepis jest utrudnienie anonimowej komunikacji między przestępcami.