Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy prowadzą dziś akcję „Bezpieczny przejazd”, celem której jest uzmysłowienie kierowcom jak i pieszym, jak ważne jest przestrzeganie przepisów dotyczących prawidłowego przejeżdżania czy przechodzenia przez te miejsca.


Lekceważenie znaku STOP, próby przejechania pod zamykającymi się zaporami przejazdów ,wjeżdżanie na przejazd kiedy sygnalizator wskazuje czerwone światło  to główne przyczyny wypadków na przejazdach kolejowych z udziałem kierujących, pieszych czy rowerzystów. 
 
Dlatego w  poniedziałek, 5 marca br. w godz 6.00-22.00 świdniccy  policjanci przeprowadzą akcję pn. „Bezpieczny Przejazd” W czasie tych działań mundurowi będą kontrolować rejony przejazdów zarówno tych strzeżonych, jak i niestrzeżonych. Celem tych działań będzie uzmysłowienie kierowcom jak i pieszym, jak ważne jest przestrzeganie przepisów dotyczących prawidłowego przejeżdżania czy przechodzenia przez te miejsca.
 
PAMIĘTAJMY, że droga hamowania pociągu to kilkaset metrów, a jego szerokość nie jest równa szerokości torów. Zbliżając się do przejazdu zachowajmy więc zasadę ograniczonego zaufania, ponieważ rogatki lub sygnalizacja mogą zostać uszkodzone.  Zatrzymajmy się i żyjmy!
 
Przypominamy !!!
Art. 28. ust. 1 Prawa o Ruchu drogowym mówi że „Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.”
Art. 28. ust 2 informuje natomiast, że: „Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.”
 
Apelujemy do wszystkich kierowców i pieszych o rozwagę i przestrzeganie przepisów.
 
Oficer Prasowy KPP Świdnica
sierż. Magdalena Ząbek