Ogłoszona została już lista placówek, które zostaną włączone w sieć szpitali. Listę szpitali opublikowały wszystkie regionalne oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia. Wykaz szpitali obowiązywał będzie od 1 października do 30 czerwca 2018 roku. Na liście znalazły się dwie placówki z naszego powiatu.


Ideą wprowadzonych zmian, czyli "sieci" jest koordynacja całego procesu leczenia pacjenta, który zostaje skierowany do szpitala. Opieka nad pacjentem ma być kompleksowa i zorganizowana. Szpitale w sieci są zobowiązane zagwarantować pacjentom nie tylko leczenie szpitalne, ale także dostęp do poradni specjalistycznych oraz rehabilitacji. Z kolei przychodnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą funkcjonować obok Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i izb przyjęć, dzięki czemu znacząco poprawi się dostęp do tych świadczeń.

Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia wskazywały, że główne cele utworzenia sieci szpitali to: zapewnienie pacjentom kompleksowej opieki, lepsza dostępność do poradni przyszpitalnych oraz korzystniejsze warunki funkcjonowania szpitali.


Podstawą finansowania szpitali w sieci jest ryczałt, którego wysokość jest wyliczana na podstawie liczby i struktury sprawozdanych w poprzednim okresie świadczeń. W pierwszym kwartale funkcjonowania sieci brane są pod uwagę świadczenia wykonane przez szpital.

Lista dolnośląskich szpitali, które znalazły się w sieci została ogłoszona 27 czerwca br. na stronie Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń zakwalifikowało się 45 szpitali.

  • szpitale I, II i III stopnia – 34;
  • szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne - 6;
  • szpitale pediatryczne – 0;
  • szpitale ogólnopolskie - 5.

Świebodzicki Mikulicz znalazł się na liście I stopnia, świdnicki Latawiec (Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej) zaś znalazł się pośród szpitali II stopnia

Szpitale I stopnia: 

1. Szpital w Oleśnicy - Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy 
2. Szpital Specjalistyczny im A. Falkiewicza na Brochowie we Wrocławiu 
3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie- Szpital Powiatowy 
4. Szpital im. Świętej Jadwigi w Trzebnicy 
5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Strzelińskie Centrum Medyczne 
6. Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o - szpital 
7. Wielospecjalistyczny Szpital w Miliczu 
8. Szpital w Bystrzycy Kłodzkiej 
9. Szpital Ginekologii i Położnictwa im. Biernackiego w Wałbrzychu 
10. "Mikulicz" Sp. z.o.o - szpital w Świebodzicach 
11. Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich (EMC) 
12. NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o 
13. Jaworskie Centrum Medyczne - Szpital 
14. Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o - szpital w Lubinie 
15. Całodobowe Centrum Medyczne Szpitala Powiatowego w Złotoryi 
16. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne w Bogatynii 
17. Szpital Powiatowy w Bolesławcu 
18. Szpital "Bukowiec" w Kowarach 
19. Szpital Powiatowy w Kamiennej Górze 
20. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp z o.o w Lwówku Śląskim 
21. Szpital w Głogowie 

Szpitale II stopnia 

1. ZOZ w Kłodzku 
2. Szpital "Latawiec" w Świdnicy 
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy 
4. Szpital "Miedziowego Centrum Zdrowia" S.A. w Lubinie 
5. Wielospecjalistyczny szpital - SPZOZ w Zgorzelcu 
6. Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu 
7. Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze 

Szpitale III stopnia 

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu 
2. Szpital im. J. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu 
3. Szpital im. Marciniaka przy ul. Fieldorfa we Wrocławiu 
4. Dolnośląskie Centrum Chorób Serca "MEDINET" przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu 
5. Specjalistyczny Szpital im. Sokołowskiego w Wałbrzychu 
6. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej 

Szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne 

1. DCO we Wrocławiu 
2. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu 
3. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku 
4. Leczenie Szpitalne "Sanatoria Dolnośląskie" w Sokołowsku 
5. Centrum Medyczne Karpacz Spółka Akcyjna Szpital 
6. Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii w Szklarskiej Porębie 

Szpitale ogólnopolskie 

1. SPSK nr 1 przy ul. Curie-Skłodowskiej we Wrocławiu 
2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny przy ul. Borowskiej we Wrocławiu 
3. 4 Wojskowy Szpital Specjalistyczny przy ul. Weigla we Wrocławiu 
4. Szpital MSWiA we Wrocławiu 
5. Szpital Wielospecjalistyczny w Polanicy-Zdroju