Informujemy, że planowane jest zniszczenie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Świdnicy w latach 1993-1996


Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku w dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29,  w  Dziale Organizacji  i Rozliczeń (pokój 21), do dnia 25 sierpnia 2017 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00, telefon: +48 74 851 74 90.
 
Formularz wniosku o wydanie dokumentacji dostępny jest w Dziale Organizacji i Rozliczeń oraz na stronie internetowej szpitala. 
Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do zniszczenia.