Samorząd województwa wybrał 37 dolnośląskich ośrodków zdrowia, które otrzymają w sumie 68 milionów złotych na modernizację i zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. Dwa z tych ośrodków pracuje na terenie naszego powiatu.


- Ochrona zdrowia pozostaje priorytetem zarządu województwa. Przeznaczamy ogromne pieniądze na poprawę standardów leczenia na Dolnym Śląsku. Robimy to nie tylko w odniesieniu do podległych szpitali, ale również tych jednostek, które zajmują się pacjentem lokalnie – mówi marszałek Przybylski.

Pieniądze, o których mowa, pochodzą z konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i zostały rozdysponowane głównie wśród ośrodków związanych z opieką podstawową (POZ) i ambulatoryjną (AOS). Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. W sumie złożonych zostało 71 wniosków. Ostatecznie, po ocenie merytorycznej i formalnej zarząd województwa zdecydował o wsparciu 37 najlepszych projektów.

Cieszyć może się m.in. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach - ich projekt "poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych i diagnostycznych oraz wsparcie opieki koordynowanej przez SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach" otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 867 tysięcy złotych.

Jeszcze więcej szczęścia miał świdnicki Zespół Usług Medycznych Medyk sp. z o.o., ich projekt pod nazwą ,,Zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego wraz z przebudową na przychodnię lekarską zlokalizowanego przy ul. Licznikowej 3 w Świdnicy wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego dla Zespołu Usług Medycznych ,,MEDYK Sp. z o.o.” otrzyma ponad ponad trzy i pół miliona złotych dofinansowania!


Najwyższe dofinansowanie - ponad 9,5 mln zł - trafi do Wielospecjalistycznego Szpitala w Zgorzelcu (Regionalne Centrum Opieki Koordynowanej dla powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego i zgorzeleckiego). Ponad 6,6 mln zł otrzyma Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, a prawie 9 mln zł trafi do Wojewódzkiego Szpitala im. J. Gromkowskiego, który składał wspólny wniosek z  Centrum Medyczne “Dobrzyńska”.

- Poprawa standardów leczenia pacjentów nie jest zadaniem łatwym. To w głównej mierze odpowiedzialność rządu, ministerstwa zdrowia i NFZ.  Nie możemy jednak czekać. Staramy się wspierać ten proces wszędzie tam, gdzie to możliwe. Przede wszystkim angażujemy się w rozbudowę infrastruktury medycznej i  zakup nowoczesnego sprzętu. Finansujemy również liczne programy profilaktyczne. – dodaje Jerzy Michalak, członek zarządu województwa.

Ze wsparcia samorządu województwa skorzysta również wiele przychodni znajdujących się w mniejszych miejscowościach Dolnego Śląska. Ponad 3 mln zł otrzyma Przychodnia Rejonowa w Chojnowie, która planuje budowę centrum medycznego i zakup nowego sprzętu medycznego. W Mysłakowicach zakupiony zostanie nowy aparat USG, we wsi Wabienice powstanie wiejski ośrodek zdrowia, a przychodnia miejska w Pieszycach zostanie rozbudowana.