Od 1 października 2017 w Polsce, zgodnie z nowelizacją prawa, nocną i świąteczną opiekę zdrowotną przejmują placówki szpitalne z sieci. Sprawdziliśmy, gdzie w razie potrzeby będą mogli się zgłaszać mieszkańcy Świdnicy i naszego regionu.


Zgodnie z zamysłem Ministerstwa Zdrowia wygasają kontrakty na tę formę pomocy w dotychczasowych placówkach leczniczych, a ich zadania przejmują szpitale, które znalazły się w ogólnopolskiej sieci.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
Placówki medyczne, którym 30 września 2017 r. wygasa umowa na realizację świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą czynne do godz. 8.00 w dniu 1 października (niedziela).

Za kilka już dni, pomocy będziemy mogli szukać tylko i wyłącznie w szpitalach. W naszym powiecie będą to dwie placówki - szpital Latawiec w Świdnicy i szpital Mikulicz w Świebodzicach.