Zarząd EMC Instytut Medyczny SA („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rozpoczęciu reorganizacji placówek medycznych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki, w tym zaprzestania działalności leczniczej prowadzonej w ramach wybranych oddziałów.


W związku z powyższym podjęto decyzję o zamknięciu oddziału ginekologii i położnictwa w Szpitalu Mikulicz w Świebodzicach należącym do Grupy EMC. Powodem zaprzestania działalności oddziałów jest brak możliwości zapewnienia usług odpowiedniej jakości wpływającej na bezpieczeństwo pacjentów tych oddziałów ze względu na zbyt małą skalę działalności i problemy kadrowe.