W kiełbasie śląskiej z szynki ekstra stwierdzono stwierdzono obecność bakterii Listeria monocytogenes. Nie należy spożywać kiełbasy o numerze partii wskazanej w komunikacie, szczególnie na surowo, z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia.


Główny Inspektor Sanitarny ostrzega, że bakterie Listeria monocytogenes wykryto w jednej z pięciu próbek produktu badanych w ramach urzędowej kontroli Inspekcji Weterynaryjnej.

Ostrzeżenie dotyczy: Kiełbasy śląskiej z szynki ekstra producenta: Zakłady Mięsne „OLEWNIK-BIS” Sp. z o.o. Świerczynek 10A, 09-210 Drobin, weterynaryjny numer identyfikacyjny: 14190303.

A w szczególności partii produkcyjnej: 04128

Z terminem przydatności do spożycia: 15.07.2018

Zakłady Mięsne „OLEWNIK-BIS” Sp. z o.o. rozpoczęły proces wycofywania kwestionowanej partii produktu. Proces ten jest nadzorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zgodnie z przepisami prawa żywnościowego Zakłady Mięsne „OLEWNIK-BIS” Sp. z o.o. poinformowały konsumentów o wycofaniu produktu i możliwości jego zwrotu do miejsca zakupu.

Firma wydała w tej sprawie oświadczenie

Nie należy spożywać kiełbasy o numerze partii wskazanej w komunikacie, szczególnie na surowo, z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Choroba listerioza jest szczególnie groźna dla kobiet w ciąży oraz osób starszych i z obniżonej odporności.