Najnowszej generacji aparat cyfrowy RTG i specjalistyczne USG służy pacjentom Samodzielnego Publicznego ZOZ Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Świebodzicach. Samorządowa przychodnia zainwestowała w poprawę jakości sprzętu ponad 1 mln zł.


- W ubiegłym roku SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach opracował projekt dotyczący podniesienia jakości i zwiększenia dostępności usług medycznych. Projekt został zatytułowany „Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych i diagnostycznych oraz wsparcie opieki koordynowanej przez SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach”- mówi Adrian Szewczyk, dyrektor MOZ. - Wystąpiliśmy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach  działania 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”. Udało się, wniosek został zweryfikowany pozytywnie i otrzymamy dofinansowanie.

Dzięki temu przychodnia mogła wymienić ponad 10-letni, analogowy aparat RTG i zastąpić go nowym, cyfrowym urządzeniem najnowszej generacji – takiego sprzętu nie ma żadna świebodzicka przychodnia, nawet szpital. Przychodnia zakupiła również kolejny, nowoczesny aparat USG klasy premium do kompleksowej diagnostyki ultrasonograficznej.
- Dodatkowo w celu poprawy komfortu pacjentów i diagnostyki laryngologicznej będzie możliwość wykonywania badań video endoskopowych – dodaje Szewczyk.

W ramach projektu zakupiono także nowy dźwig osobowy, który zastąpił wyeksploatowaną windę. Przychodnia jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, którego podmiotem tworzącym jest Gmina Świebodzice.