W związku z realizacją inwestycji „Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej - Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami wod.-kan. w części ul. Świdnickiej do skrzyżowania z ul. Polną, oraz renowacja odcinka kolektora kanalizacji ogólnospławnej w obrębie skrzyżowania ul. Świdnickiej z ul. Polną, wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej”, powstaną utrudnienia w ruchu.


Przejazd pod wiaduktem kolejowym będzie nieczynny. Będą obowiązywały objazdy.

Jadąc od strony Żarowa, Czech, Pastuchowa, również z północnej części Jaworzyny Śląskiej (ul. Wolności i przyległe), dojazd do południowej części miasta (ul.1-go Maja i przyległe) będzie odbywał się poprzez Piotrowice, Nowice i Bolesławice.

Jadąc z południowej do północnej części miasta objazd odbędzie się poprzez Bolesławice, Nowice, Piotrowice.

Przewidywany termin utrudnień od 14.09.2018r. do 17.09.2018r. Szczegółowy objazd na załączonej mapce.