Wspólne działania świdnickich policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą oraz funkcjonariuszy Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego z Wałbrzycha doprowadziły do zabezpieczenia na terenie powiatu kolejnych nielegalnych automatów do gier hazardowych o wartości ponad 9 tysięcy złotych.


W wyniku prowadzonych czynności służbowych funkcjonariusze Wydziału PG zabezpieczyli 3 automaty do gier hazardowych o wartości 9 tysięcy złotych, na których urządzane były gry wbrew przepisom ustawy.  Maszyny przekazane zostały funkcjonariuszom Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Wałbrzychu, którzy prowadzić będą teraz dalsze postępowanie w tej sprawie.

Na zabezpieczonych maszynach zainstalowane były gry o charakterze losowym, prowadzone w celach komercyjnych, na organizowanie których wymagana jest koncesja niezbędna do prowadzenia kasyna. 

Zgodnie z kodeksem karno-skarbowym za organizowanie gier hazardowych wbrew przepisom grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.