Zakład Ubezpieczeń Społecznych w sposób otwarty i transparentny zamierza zweryfikować kompetencje swojej kadry kierowniczej. Właśnie został ogłoszony konkurs na stanowiska 43 dyrektorów oddziałów ZUS w całej Polsce, a dotychczasowi dyrektorzy zostali odwołani ze swoich stanowisk. Kompleksowej ocenie zostaną również poddani dyrektorzy centrali Zakładu.