W związku z nadchodzącym szczytem ws. Bliskiego Wschodu, który odbędzie się w naszym kraju, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie przywrócenia tymczasowej kontroli na wewnętrznych granicach unijnych. Wedle niego kontrole graniczne wrócą już w ten weekend.


Szczyt planowany jest na 13-14 lutego, a wedle dokumentu MSWiA kontrole na granicach mają zostać przywrócone tymczasowo od niedzieli 10 lutego do soboty 16 lutego 2019 roku. Nie oznacza powrotu przejść granicznych i szlabanów, ale działania kontrolne prowadzić będą patrole Straży Granicznej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu - mobilnych terminali i tzw. schengenbusów.

Kontrolowane będą jedynie osoby wjeżdżające do Polski. Wszyscy odwiedzający w tym czasie Polskę powinni być przygotowani na konieczność okazania dokumentów oraz zezwolić na sprawdzenie pojazdu, którym podróżują. Kontrola prowadzona będzie w sposób wyrywkowy. W przypadku ustalenia osób, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, wydawane będą decyzje o odmowie wjazdu do naszego kraju.

Granicę będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach, a takich miejsc wyznaczono na granicy lądowej w sumie 264. Najwięcej  na granicy z Czechami – 142, następnie kolejno ze Słowacją – 62, z Niemcami – 48, z Litwą – 12.

W przypadku najbliższego nam Golińska we wskazanych dniach kontrolowany ma być 100-metrowy odcinek DK 35 od granicy do parkingu w kierunku Golińska. W przypadku przejścia kolejowego Mieroszów - Mezimesti kontrole mogą odbywać się na stacji kolejowej w Mieroszowie, jeśli zaś chodzi o przejścia turystyczne w Głuszycy Górnej i Łomnicy - służby mogą sprawdzać szlak przy znakach granicznych.  Osoby podróżujące w najbliższych dniach linią nr 15 do Mezimesti czekać mogą dodatkowe "atrakcje".