W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim, z udziałem Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej oraz kierowniczej kardy Wojska Polskiego, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP wręczył akt mianowania na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz akt mianowania na stopień generała broni, gen. dyw. Rajmundowi Andrzejczakowi.


Zmiana na stanowisku pierwszego żołnierza RP to bardzo ważna chwila dla polskiego państwa – powiedział Andrzej Duda, Prezydent RP podczas ceremonii mianowania nowego Szefa Sztabu Generalnego WP.

Prezydent wręczył także akt odwołania ze stanowiska dotychczasowemu Szefowi Sztabu Generalnego WP generałowi Leszkowi Surawskiemu. Generał został również odznaczony przez prezydenta  Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

To bardzo ważna chwila nie tylko dla polskiego wojska nie tylko dla naszej armii dla polskich żołnierzy, ale to bardzo ważna chwila dla polskiego państwa i to bardzo ważna chwila dla polskich władz - zmiana na stanowisku pierwszego żołnierza Rzeczypospolitej – powiedział Andrzej Duda, Prezydent RP.

Podczas wystąpienia Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP odniósł się do wdrażanej reformy Systemu Kierowania i Dowodzenia SZ RP.

Będzie w perspektywie najbliższych kilku miesięcy wdrażany nowy system kierowania i dowodzenia polską armią. Trzeba go tak wdrożyć, aby również od strony organizacyjnej dowodzenie funkcjonowało sprawnie, aby nie doszło do żadnych zaburzeń i to zarówno jeżeli chodzi o dowodzenie wojskiem polskim, jak również jeżeli chodzi o współdziałanie sojusznicze – mówił prezydent.

Wśród innych priorytetów wymienił modernizację polskiej armii i podkreślił, że chce, aby fundusze przeznaczane na ten cel przełożyły się na jak najlepsze zrealizowanie tego zadania. Prezydent podkreślił, że liczy na dobrą współpracę Szefa Sztabu Generalnego WP z ministrem obrony narodowej w zakresie dalszego rozwoju wojsk obrony terytorialnej.

Generał Rajmund Andrzejczak to doświadczony, sprawny i odpowiedzialny żołnierz. Zmiany w Systemie Kierowania i Dowodzenia wymagają, aby na czele Sztabu Generalnego stanął najlepszy z najlepszych, więc mój wybór mógł być tylko jeden – mówił Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej o nowym Szefie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Generał Rajmund Andrzejczak - ur. 29 grudnia 1967 w Świdnicy, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych w Poznaniu (1991) i Wojskowej Akademii Obrony Republiki Czeskiej w Brnie (2001). 2003-2005 dowódca 1. Batalionu Pancernego Ułanów Krechowieckich w Orzyszu, następnie m.in. dowódca polskiego kontyngentu wojskowego UNDOF na granicy izraelsko-syryjskiej. 2008-2009 zastępca dowódcy 34. Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu, następnie dowódca brygady w IV i V zmianie polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie. 2012-2014 dowódca 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu. Jesienią 2014 został zastępcą dowódcy i szefem sztabu 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Od 3 maja 2016 dowódca 12 DZ. Z dniem 29 czerwca 2018 został zwolniony ze stanowiska dowódcy 12 DZ i wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (obejmie je 3 lipca).