Sezon grzewczy trwa. Świdniccy policjanci po raz kolejny zwracają się do wszystkich mieszkańców naszego powiatu z apelem. Pamiętajmy, aby nie zatykać przewodów wentylacyjnych i dbać o drożność przewodów kominowych. Apelujemy o sprawdzanie stanu pieców i przewodów kominowych. Zaleca się też instalowanie czujników czadu, które sygnalizują zagrożenie. Ważne jest również systematyczne wietrzenie mieszkania.


Pamiętajmy, że tlenek węgla, który jest bezwonnym i bezbarwnym gazem w organizmie człowieka wiąże się z hemoglobiną 250 razy szybciej niż tlen i blokuje jego dopływ do organizmu.
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność urządzeń grzewczych i przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.
 
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia 
  • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
  • przeprowadzać regularne kontrole techniczne piecyków, kuchenek gazowych; sprawdzać szczelność i systematycznie czyścić przewody kominowe,
  • wszelkie prace naprawcze, przeróbki, modernizacje i prace konserwacyjne przy urządzeniach na paliwo stałe, ciekłe i gazowe zleć osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje,
  • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
  • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
  • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie rozszczelnienie okien.
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla
Nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem,
w takiej sytuacji: 
  • natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy,
  • wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej, zapewniając jej dopływ świeżego czystego powietrza i jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy,
  • wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP) lub zasięgnąć porady lekarskiej.
PAMIĘTAJMY!
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze życie oraz życie naszych bliskich, a czasami wystarczy jedynie odrobina przezorności.
 Oficer Prasowy KPP Świdnica
st. sierż. Magdalena Ząbek