Świdniccy Policjanci przypominają o konieczności odśnieżania dachów oraz usuwania tworzących się sopli lodowych. Obowiązki te spoczywają na właścicielach i administratorach budynków.


Policjanci przypominają o konieczności usuwania zalegającego na dachach śniegu. Obowiązek ten ciąży na właścicielach, zarządcach i administratorach budynków. Poza odśnieżeniem dachu należy również usunąć śnieg i lód z rynien, balkonów i innych elementów budowli - wszędzie tam, gdzie może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku. Śnieg w dużej ilości staje się bardzo ciężki, szczególnie gdy zaczyna się rozpuszczać. Aby zapobiec tragedii musimy pamiętać o jego regularnym usuwaniu.

Niedopełnienie obowiązku odśnieżania dachów i zapewnienia tym samym bezpieczeństwa wielu osobom zgodnie z art. 91a Prawa budowlanego jest zagrożone karami.

Świdniccy Policjanci szczególny apel związany z odśnieżaniem dachów kierują do zarządców sklepów wielkopowierzchniowych. Zwłaszcza jeśli chodzi o pozbycie się nadmiaru białego puchu z dachu. Taki zgromadzony ciężki śnieg może zagrażać stabilności konstrukcji budowli a w konsekwencji znajdującym się w środku ludziom.