Ze względu na konieczność wykonania prac przy sieci ciepłowniczej w dniach od 15 do 19 lipca w części budynków w okolicach ul. Saperów zabraknie ciepłej wody.


Wstrzymanie dostawy ciepła dotyczy budynków: Saperów 9-15, Saperów 17-21a, Saperów 23-25a, Parkowa 1,3,5,7, Dom dziennego pobytu WIGOR, Kościelna 7, 9/2, 12, 24-26, 28, III LO a w dniach 15-19 lipca budynków Saperów 4-8, 10-14, 16 oraz ks. Agnieszki 5-11. Prace zostaną wykonane najszybciej, jak to możliwe.