Funkcjonariusz i pracownik cywilny Aresztu Śledczego w Świdnicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych byli świadkami wypadku drogowego, w związku z czym ruszyli z natychmiastową pomocą poszkodowanym.


Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło w godzinach wieczornych na drodze krajowej nr 35 pomiędzy Mirosławicami, a Wojnarowicami. W samochodzie osobowym, który wypadł z drogi na zakręcie, podróżowały 3 osoby. Zanim na miejsce dotarło pogotowie i straż pożarna pierwszej pomocy przedmedycznej udzielili pasażerom pracownicy Służby Więziennej, którzy zmierzali akurat do zadań służbowych, w związku z obsługą systemu dozoru elektronicznego.

Po kilku dniach poszkodowani w wypadku wystosowali specjalne podziękowania, które przekazali pocztą elektroniczną do mjra Bartłomieja Lenartowicza, dyrektora Aresztu Śledczego w Świdnicy. Wymienieni podkreślili, że przedstawicie Służby Więziennej „udzielili nam pierwszej pomocy, zorganizowali pomoc fachową i troszczyli się o nas w najbardziej dramatycznych dla nas chwilach po wypadku. Funkcjonariusze (…) pomimo późnego wieczoru nie szczędzili swojego czasu, by zatroszczyć się o nas. Jesteśmy Im bardzo wdzięczni”.

W związku z wzorową postawą st. kpr. Grzegorz Janiszewski, oddziałowy działu ochrony i Edyta Król pracownik cywilny zespołu systemu dozoru elektronicznego zostali wyróżnieni przez mjra Jacka Mrowca, zastępcę dyrektora Aresztu Śledczego w Świdnicy krótkoterminowymi urlopami nagrodowymi.