Rozpoczęły się prace budowlane związane z gruntowną przebudową targowiska zlokalizowanego przy ul. 1-go Maja w Jaworzynie Śląskiej.


W ramach prac zostanie wykonane ogrodzenie terenu, nawierzchnia z kostki betonowej z odwodnieniem, oświetlenie terenu oraz zamontowane zostaną zadaszone, drewniane wiaty, powstanie również ogrodzenie. Całość placu będzie pełniła funkcję ciągu pieszo-jezdnego. Prace mają potrwać do 31 lipca 2018 r.

Rewitalizacja targowiska jest jednym z elementów szerszych działań rewitalizacyjnych jakie realizujemy na terenie miasta. Istniejące dotychczas targowisko nie spełniało oczekiwań zarówno sprzedających jak i osób dokonujących na nim zakupów. Wymagało remontu, aczkolwiek zgodnie z zasadami, jakimi się kierujemy jak najwięcej inwestycji realizowanych w gminie staramy się prowadzić przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych. Tak też udało się w przypadku targowiska. Już niedługo handel na nim będzie odbywał się w zupełnie innych warunkach - podkreśla Grzegorz Grzegorzewicz Burmistrz Jaworzyny Śląskiej.