Dziś, 15 kwietnia, na drogach wiele policyjnych patroli. Jaki jest kryptonim tej akcji?


"Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" -  pod taką nazwą w poniedziałek 15 kwietnia do godziny 22.00 prowadzone będą działania w całym kraju. Pamiętać należy, że pod pojęciem "niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" kryją się piesi, rowerzyści i motorowerzyści. Uczestnicząc w zdarzeniu drogowym pozbawieni są jakiejkolwiek ochrony. Dlatego stanowią szczególnie zagrożoną grupę na drodze. W przeciwieństwie do kierowców i pasażerów samochodów pozbawieni są jakiejkolwiek ochrony i przy uderzeniu pojazdu z prędkością powyżej 60 km/h praktycznie nie mają szans na przeżycie. Wypadki z udziałem pieszych, rowerzystów i motorowerzystów poza obszarem zabudowanym należą do najcięższych.


Funkcjonariusze w trakcie działań zwrócą szczególną uwagę m.in. na:

• zachowanie kierujących wobec pieszych,
• poruszanie się pieszych na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników,
• przechodzenie pieszych w miejscach niedozwolonych i niebezpiecznych,
• stosowanie się do sygnalizacji świetlnej czy też prawidłowe oświetlenie rowerzystów i właściwe przekraczanie przez nich jezdni.

To tylko niektóre sytuacje mające realny wpływ na bezpieczeństwo wśród osób poruszających się po drogach, chodnikach i drogach dla rowerów.

Policja apeluje też do niechronionych uczestników ruchu drogowego, o stosowanie elementów odblaskowych, a także podczas jazdy na rowerze o używanie kasków ochronnych i ochraniaczy. Odblaski zwiększają ich bezpieczeństwo, poprawiając widoczność, co pozwala na bezpieczne wykonywanie manewrów takich jak wyprzedzanie czy wymijanie przez inny pojazd. Policjanci przypominają, że obowiązujące przepisy obligują każdego pieszego, który porusza się po zmierzchu, po drodze poza obszarem zabudowanym do posiadania odblasku umieszczonego w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat w kwocie do 100 zł.