Ilu ludzi, tyle opinii. I bardzo dobrze, bo każdy ma prawo głosu i wyboru. Msza święta na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego stała się dla większości dzieci, nauczycieli i rodziców nieprzyjemnym obowiązkiem. Nie powinno tak być. Nie ma co się dziwić, że to głośny i bardzo trudny temat. Wielu rodziców mówi głośno, że nie chce by ich dzieci brały udział w mszach świętych na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.