Byli przedstawiciele zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" odnieśli się wypowiedzi Tomasza Siemoniaka dotyczącymi nieprawidłowości w WSSE ujawnionymi w ramach "afery taśmowej" i sformułowali do posła ziemi wałbrzyskiej list otwarty. Do niego odniósł się z kolei sam adresat listu. Oto treści tych pism.