Straż Miejska w Świdnicy ostrzega, że pozostawienie pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2 KD zagrożone jest grzywną w wysokości 500 zł i 5-oma punktami karnymi, a ponadto pojazd osoby nieuprawnionej musi zostać odholowany na koszt właściciela.


W odniesieniu do miejsc parkingowych przewidzianych dla osób niepełnosprawnych jedyną przesłanką odholowania jest brak oznaczenia pojazdu kartą parkingową. Strażnik zlecając czynność ma obowiązek przeprowadzić postępowanie dowodowe, jednak zmierza ono w tym przypadku jedynie do ustalenia, czy pojazd został odpowiednio oznakowany.

Koszt usunięcia pojazdu jest uregulowany UCHWAŁĄ NR XXXVI/309/2017 RADY POWIATU W ŚWIDNICY z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.- W wypadku wywozu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t to koszt 486 zł. W wypadku odstąpienia od wywozu pojazdu koszt wynosi 243 zł tzn., gdy funkcjonariusz wezwie podmiot wywożący pojazdy, a w tym czasie na miejsce zdarzenia przybędzie osoba kierująca. Każda doba na parkingu strzeżonym kosztuje 40 zł. Parkując pojazd upewnij się, czy nie pozostawiłeś go w miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością, a osoby uprawnione parkujące na takich miejscach powinny upewnić się, czy karta jest wyłożona w miejscu widocznym. Wszystko po to, aby po powrocie zastać pojazd w tym samym miejscu - mówi Jacek Budziszewski ze świdnickiej Straży Miejskiej.