W minionym tygodniu strażnicy miejscy kilkakrotnie interweniowali w związku ze zgłoszeniami o zablokowaniu wjazdu przez kierujących pojazdami mechanicznymi.


W pierwszym przypadku zablokowany został wjazd do ciągów sklepów przy ul. L. Waryńskiego. Sytuacja w tym samym miejscu powtórzyła się w dniu następnym. Później zaś kilkadziesiąt metrów dalej  doszło do zablokowania wjazdu na parking. We wskazanych przypadkach strażnicy na miejscu ustalili sprawców wykroczeń i przeprowadzili postępowanie zgodnie z kodeksem w sprawach o wykroczenie.Ostatni zanotowany przypadek miał miejsce przy ul. Wrocławskiej. Zablokowany został wjazd na zaplecze sklepu meblowego. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego strażnicy ustalili, że w pojeździe nastąpiła awaria uniemożliwiająca dalsze poruszanie się samochodem, a kierujący przeoczył pojazd, aby nie blokować drogi. Kierujący oraz osoba zgłaszająca porozumieli się. Dodatkowo zgłaszająca pozwoliła Panu, który nie był mieszkańcem powiatu świdnickiego na pozostawienie samochodu po zepchnięciu z bramy wjazdowej na swoim terenie do czasu zorganizowania pomocy drogowej.