Obserwując zachowania użytkowników naszych dróg oraz śledząc dane statystyczne z ubiegłego roku zauważyć można, że w dalszym ciągu kierujący lekceważą przepisy ruchu drogowego w zakresie używania pasów bezpieczeństwa oraz urządzeń do przewozu dzieci. Z tego powodu w dniu 14 marca, w godz. 6.00 – 22.00, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy przeprowadzą na terenie naszego powiatu akcję "Pasy".


Policjanci kontrolować będą stosowanie się przez kierujących i pasażerów do obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa oraz stosowanie urządzeń do przewozu dzieci. Ujawnione przypadki niestosowania pasów i urządzeń bezpieczeństwa karane będą mandatami karnymi. Kontrolowany będzie również stan trzeźwości kierujących oraz stan techniczny pojazdów. 
 
Należy przypomnieć, że kontrola przestrzegania przepisów o stosowaniu pasów bezpieczeństwa i urządzeń do przewożenia dzieci została włączona do rutynowych działań kontrolnych realizowanych w toku codziennej służby, czyli towarzyszy każdej kontroli drogowej.
 
W dniu 14 marca 2019 r. w godz. 6.00-22.00 na terenie całego kraju zostaną przeprowadzone działania kontrolne pod kryptonimem "PASY" .