Od pewnego czasu na terenie Świdnicy pojawiały się ogłoszenia firmy udzielającej kredytów. Problem polegał na tym, iż ogłoszenia te rozklejano w miejscach do tego nieprzeznaczonych.


Samoprzylepne kartki zawierające treści reklamowe co pewien czas pojawiały się na bramach, klatkach schodowych, ogrodzeniach, lampach ulicznych i wielu innych miejscach nie bacząc na fakt, iż uszkadzana jest w ten sposób własność prywatna czy też gminna. Oczywiście czyn taki jest to zabroniony i zagrożony karą do 5000 złotych. Przez pewien czas sprawca pozostawał bezkarny, jednak 13 maja okazał się dla tej osoby wyjątkowo pechowy.

Na osiedlu Zarzecze w godzinach popołudniowych mieszkaniec Świdnicy zauważył kobietę, która rozklejała ogłoszenia w każdym możliwym miejscu. Wystarczył jeden telefon pod numer 986 i już po chwili strażnicy rozmawiali ze sprawcą wykroczenia. Interwencja zakończyła się nałożeniem mandatu w kwocie 500 zł. Niestety ustalono, że nie była to jedyna osoba rozklejająca ogłoszenia tego typu, zatem nie był to ostatni mandat, który strażnicy wypiszą w tej sprawie.