Świdniczanie, wzorem kilku poprzednich lat, chętnie wzięli udział w uroczystych obchodach święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja na placu przy kościele Najświętszej Marii Panny (Osiedle Młodych).
Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Polska konstytucja była pierwszą na kontynencie i drugą na świecie.Obchody w Świdnicy zorganizowane zostały na Osiedlu Młodych, wzięła w nich udział całkiem spora grupa ludzi. Pojawili się przedstawiciele miejskiego urzędu, członkowie Rady Miejskiej, harcerze, służby mundurowe, oraz liczne poczty sztandarowe miejscowych szkół. Obchody znacząco uatrakcyjnił barwny, patriotyczny występ Zespołu Pieśni i Tańca „Jubilat” z programem pt. „Tu wszędzie Polska”.