Świdniczanie dzisiaj na placu przy kościele Najświętszej Marii Panny (Osiedle Młodych) wzięli udział w uroczystych obchodach święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Polska konstytucja była pierwszą na kontynencie i drugą na świecie.Obchody w Świdnicy zorganizowane zostały na Osiedlu Młodych, wzięła w nich udział całkiem spora grupa ludzi. Pojawili się przedstawiciele miejskiego urzędu, członkowie Rady Miejskiej, harcerze, służby mundurowe, oraz liczne poczty sztandarowe miejscowych szkół. Obchody znacząco uatrakcyjnił barwny, patriotyczny występ Zespołu Tańca Narodowego i Estradowego Krąg.
- Konstytucja zagwarantowała nam tu obecnym wolność zrzeszeń, wolność słowa - to bardzo ważne w dzisiejszych ciężkich czasach. Dzisiaj warto też przypomnieć sobie o istniejącej konstytucji, bo już za chwilę obchodzić będziemy 20 rocznicę jej uchwalenia - powiedziała prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska, dodając - Warto robić swoje, nie patrząc na innych. Warto robić swoje z wiarą we własne możliwości, można wtedy robić rzeczy z pozoru niemożliwe. Można zmieniać świat na lepsze. Więc bądźcie państwo dumni i róbcie swoje - parafrazując słowa nieodżałowanego Wojciecha Młynarskiego.