Zapraszamy do Szczepanowa. Można się zabawić, można też pomóc. Dziś odbędzie się tam piknik charytatywny dla Justyn Ciok.