O poranku, jak co dzień, dziesiątki autokarów zwoziły na Bielany Wrocławskie pracowników, wielu także z naszych okolic. A tam już czekali oni...


Usterki układu hamulcowego, niesprawne oświetlenie, oraz braki dokumentacji, to bilans kontroli autobusów, którymi dowożono pracowników do centrum logistycznego w podwrocławskich Bielanach. 18 lutego w godzinach porannych, inspektorzy z dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili kontrolne autobusów, którymi przewożono pracowników do podwrocławskiego centrum logistycznego. Kilka dni wcześniej jeden z nich wywrócił się na krajowej 35.

Inspektorzy poddali kontroli 12 autobusów należących do różnych przewoźników realizujących wskazane przewozy.
Stan techniczny dwóch z nich wzbudził zastrzeżenia z powodu usterki elektronicznego układu hamulcowego EBS oraz niesprawnego oświetlenia. Inspektorzy zatrzymali dowody rejestracyjne obu pojazdów.Kontrole zakończyły się także wydaniem łącznie 5 mandatów za brak wymaganej dokumentacji oraz wszczęciem sześciu postępowań administracyjnych wobec przedsiębiorców i osób zarządzającej transportem za niewyposażenie kierowców w wymagane ustawą o transporcie drogowym dokumenty.
Inspektorzy sprawdzili również trzeźwość kierowców. Wszyscy skontrolowani pomyślnie przeszli testy.

Dolnośląska Inspekcja Transportu Drogowego zapowiada kolejne kontrole w miejscach, gdzie dowożeni są pracownicy. Mandaty będą się dalej sypały?