Stłuczki i różne kolizje na drogach to codzienność. Dlatego ustawodawca wprowadził obowiązkowe ubezpieczenie OC, które pokrywa koszty naprawy, które są skutkiem tych zdarzeń. Inaczej rzecz się ma, kiedy mamy stłuczkę ze znajomym z Facebooka. Wtedy ubezpieczyciel stwierdzi na pewno, że jest to próba wyłudzenia odszkodowania.