Przedstawiamy Państwu najnowszy ranking Ośrodków Szkolenia Kierowców prowadzących działalność szkoleniową na terenie Powiatu Świdnickiego. Przy opracowywaniu rankingu brany był pod uwagę poziom zdawalności egzaminów, zarówno praktycznego, jak i teoretycznego.


Poziom zdawalności poszczególnych egzaminów waha się od … 0% do 100%. Średnia dla całego powiatu wyniosła: 58% dla egzaminu praktycznego i 48,40% dla egzaminu teoretycznego.