W czwartek 06.07.2017 r na terenie całego województwa dolnośląskiego policjanci z Ruchu Drogowego prowadzić będą wzmożone działania kontrolne pod nazwą " Niebezpieczne przewozy".


Dziś w godzinach 6.00-22.00 na terenie całego województwa dolnośląskiego policjanci z Ruchu Drogowego prowadzić będą wzmożone działania kontrolne pod nazwą "Niebezpieczne przewozy". 
Głównym celem akcji jest poprawa stanu bezpieczeństwa na głównych ciągach komunikacyjnych, zmniejszenie liczby wypadków i kolizji oraz przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom drogowym.

Policjanci zwracać będą uwagę na stan techniczny pojazdów, zapisy tachografów, a także na trzeźwość kierowców. Będą kontrolować również przewożone ładunki pod kątem ujawniania przedmiotów mogących pochodzić z przestępstwa, a także wwiezionych na teren RP z naruszeniem przepisów celnych.