Po raz kolejny na przebiegających przez powiat świdnicki odcinkach dróg K5 i K35 kierowcy mogą spodziewać się wzmożonych kontroli policyjnych.


Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach to jedno z najważniejszych zadań Policji. Kolejną formą „walki” z zagrożeniami w ruchu drogowym są działania, które swoim zasięgiem obejmują najbardziej zagrożone główne ciągi komunikacyjne dróg krajowych K-5 oraz K-35 na terenie powiatu świdnickiego. Mają one na celu ograniczenie wypadków drogowych oraz zminimalizowanie skutków tych zdarzeń.

W związku z powyższym, dnia 3 czerwca br., w godzinach 14:00-22:00, funkcjonariusze z Wydziałów Ruchu Drogowego KPP Świdnica oraz KWP Wrocław przeprowadzą na terenie powiatu świdnickiego wspólne działania „Bezpieczna droga krajowa K-5 i K-35”.

Policjanci będą egzekwować od wszystkich uczestników ruchu drogowego stosowanie się do obowiązujących przepisów, w szczególności do ograniczeń prędkości, ustąpienia pierwszeństwa przejazdu, prawidłowego wyprzedzania, zachowania wobec pieszych, jak i stosowania przez tych ostatnich elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym. Ponadto policjanci reagować będą na wykroczenia popełniane przez osoby piesze, takie jak niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, chodzenie po niewłaściwej stronie jezdni, czy przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym.