Do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trafił właśnie wniosek świdnickiego MPK w ramach drugiego naboru w programie priorytetowym Systemu Zielonych Inwestycji - Gepard. To krok w stronę transportu zeroemisyjnego w naszym mieście.Program ma ułatwić samorządom i spółkom komunalnym pozyskać środki na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie. Ma ono formę dotacji w wysokości do 60 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia i pożyczki w wysokości do 100% różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dotacją.

Wniosek zakłada zakup dwóch dwunastometrowych autobusów elektrycznych o standardzie wyposażenia identycznym jak w 9 włączonych w lipcu do eksploatacji autobusach. Do tego będziemy chcieli sfinansować z programu Gepard dwustanowiskową stację ładowania typu plug-in, do długiego ładowania podczas postoju nocnego w zajezdni oraz jedną stację szybkiego ładowania typu pantograf, którą zamierzamy „doładowywać” elektryki w połowie dnia ich dziennej pracy, by w ten sposób wydłużyć ich dzienny zasięg. Pantograf będzie również zlokalizowany na terenie zajezdni.

Z uwagi na optymalizację cykli ładowania niezbędną dla prawidłowej pracy baterii autobusu zakłada się w projekcie, że w przypadku uzyskania dofinansowania autobusy elektryczne będą obsługiwały 2 linie miejskie – jedynkę i szóstkę. Lista rankingowa wybranych do dofinansowania wniosków powinna zostać opublikowana w grudniu tego roku.