W dniach 7-8 lipca br., w godzinach 12:00 – 20.00, policjanci z Wydziałów Ruchu Drogowego KPP Świdnica, KMP Wałbrzych oraz KPP Dzierżoniów przeprowadzą na obszarze naszego powiatu wspólne działania o kryptonimie „Motocykl”.


Policjanci Wydziałów Ruchu Drogowego będą egzekwować od kierujących motocyklami stosowanie się do obowiązujących przepisów, w szczególności do ograniczeń prędkości, ustąpienia pierwszeństwa przejazdu, prawidłowego wyprzedzania, stosowania przepisów o zachowaniu się wobec pieszych, czy obowiązku jazdy w hełmie ochronnym.

Zadania realizowane będą przy wykorzystaniu będącego w dyspozycji sprzętu techniki policyjnej – ręcznych mierników prędkości, pojazdów, w tym wyposażonych w wideorejestratory, urządzeń do sprawdzenia stanu trzeźwości, a także motocykli służbowych.