Jak často bloudíte při surfování po internetu? Prohlížíte další a další stránky a stále nemůžete najít to, co právě potřebujete. Se svídnickým geoportálem je to jinak. Zde, na jednom místě, naleznete veškeré údaje o městě. Tahle adresa stojí za zapamatování: www.geoportal.um.swidnica.pl.


V těchto případech velice často padá již známá formulace „inovativní způsob prezentace informací”. Proč? K přilákání zájmu čtenářů. Jde o starý marketingový trik, na který se však i dnes spousta lidí nachytá. My jej používat nebudeme, nám stačí říct, že na geoportálu najdete veškeré údaje, vytvářené a shromažďované jak Městem Svídnicí tak i jemu podřízenými organizačními jednotkami. Proto nepotřebujeme marketingové taháky. Prostě to tak je. Ostatně hned Vám to dokážeme.

Svídnice jako jedna z nemnoha obcí na Dolním slezsku svůj Geografický informační systém neustále rozšiřuje. Tímto systémem se míní právě výše zmíněný geoportál, na němž vznikají ve spolupráci s obyvateli nové a nové modely. To obyvatelé avizují své potřeby a navrhují, co dalšího by měla platforma obsahovat. Na svídnickém geoportálu již nyní objevují jiné samosprávní celky zdroj inspirace, jakým způsobem shromažďovat a prezentovat informace o svých městech.

Bylo by snazší jmenovat to, co v systému nenaleznete, i když by se mohlo ukázat, že je problém se na něco takového rozpomenout. Soustředili jsme tam všechny potřebné údaje o Svídnici. Představte si, že jste podnikateli, projevujícími zájem o územní plánování, neboť se toužíte dozvědět, co a kde lze v krátkém čase vybudovat. Na geoportálu naleznete platné územní plány (pokrývající téměř 85% rozlohy města) a scany zákona o veřejných zakázkách. Ale co třeba investiční nabídky nebo informace o nemovistech prodávaných obcí? Zde nejen najdete kompletní nabídku určenou investorům, ale ještě jednoduchým způsobem provedete měření a vytřídíte nabídky podle typu, funkce a statusu. Bez obtíží také objevíte geodetické mapy a informace o aktuálních, ukončených i plánovaných investicích města.

Co dál? Dál je to ještě zajímavější. Pokud se blíží volby, svídničané vědí, kam jít. Vstoupí na adresu geoportal.um.swidnica.pl a okamžitě ví vše o volebních místnostech pro jednotlivé obvody, snadno naleznou svou vlastní uvedením trvalého bydliště a získají i informace o kandidátech. Na příchozí toho však na portálu čeká ještě mnohem víc. Stačí pár kliknutí, abyste se dozvěděli vše o zdejších subjektech, přehledně rozmístěných v kategoriích: vzdělání a osvěta, gastronomie, obchod a služby, doprava, kultura a umění, ubytování, zdravotnictví, náboženství, zábava a rekreace, úřady a služby. Výborně funguje i vyhledávač hrobů na hřbitově nebo informace o stavu ovzduší ve městě.

Nezapomnělo se ani na turisty, kteří na geoportálu mohou prostudovat městské i okolní turistické trasy a cyklostezky, seznámí se s turistickými atrakcemi, bez potíží naleznou místo k parkování a dokonce tady objeví informace o již neexistujících historických objektech Svídnice. K tomu je zde k dispozici detailní výčet pamětihodností, archeologických nalezišť, historických map, plánů, rytin a kreseb svídnické tvrze. No, trochu se toho nasbíralo. Ale to pořád ještě není vše. Každý zde může bez obtíží najít výkaz adres a ulic, evidenci pozemků a budov. Na speciální komunikační platformě lze také ohlásit nenadálé události, poruchy a výpadky.
Nejdůležitější je však to, že na svídnické portálu se data neustále aktualizují. Nikdo je tam nehodí, aby na ně na pár let zapomněl. Databáze se systematicky rozšiřuje. Portál obsahuje odkazy na jiné užitečné informační servisy týkající se města Svídnice, včetně map eventuálních ohrožení nebo ortofotomap z let 2006-2020.

Máte-li otázky či náměty, týkající se svídnického geoportálu, kontaktujte nás.

Zavolejte na číslo +48 74 856 28 60 nebo pište na adresu p.skoruch@um.swidnica.pl.


Polska wersja

Fot. www.shutterstock.com