Rzeźba wykopana podczas prac ziemno-budowlanych przy Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach znajdzie swoje miejsce w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy.


W 2014 r. podczas prac ziemnych prowadzonych przy ogradzaniu  placu zabaw w Szkole Podstawowej w Strzelcach wykopana została rzeźba kobiety autorstwa Dorothei von Philipsborn - niemieckiej rzeźbiarki urodzonej, mieszkającej i tworzącej w Strzelcach (w obecnej siedzibie szkoły). Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (delegatura w Wałbrzychu), z dnia 28 kwietnia 2017 r. rzeźba w dniu 30 maja 2017 r. została oficjalnie przekazana na ręce Pana Wiesława Rośkowicza dyrektora Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy.

Jest to znalezisko archeologiczne i zgodnie z polskim prawem stanowi ono własność skarbu państwa. Wojewódzki Konserwator Zabytków zdecydował, aby rzeźba została umieszczona w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy.

Oficjalnego przekazania rzeźby dokonała dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelcach Joanna Mazanka oraz wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski. W spotkaniu uczestniczył również Dobiesław Karst – archeolog, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Marcinowicach Dawid Sobczyk,radny Waldemar Krzyśków oraz prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Strzelce Monika Gliwa.