Główny Inspektor Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenie w sprawie potencjalnie niebezpiecznej żywności. Tym razem z marketów wycofywane są produkty ze względu na możliwość występowania w nich fragmentów metalu, czyli drutu.