Główny Inspektorat Sanitarny wycofuje z obrotu partię sera góralskiego Mała Gałka Wędzona marki Balser. Wykryto w nim bakterię wywołującą listeriozę.


Obecność bakterii Listeria monocytogenes wykryto w 5 badanych próbkach sera. Mowa o serze goralskim Mała Gałka Wędzona Balser o wadze 180 g i numerze partii 12080 oraz dacie minimalnej trwałośći do 6.02.2021 r.

Spożycie żywności zanieczyszczonej bakterią Listeria monocytogenes może prowadzić do wystąpienia choroby zwanej listeriozą. Aby do tego nie dopuścić, organy kontroli urzędowej podjęły działania w kierunku wycofania produktu z handlu.

GIS wycofuje z obrotu partię sera wędzonego