2 września 2019 r. o godz. 12.00, w Sali Widowiskowej Powiatu Świdnickiego przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30 w Świdnicy, odbyła się uroczystość, podczas której zostały wręczone Nagrody Starosty Świdnickiego dla najzdolniejszych uczniów z placówek oświatowych podległych powiatowi.


Łącznie nagrodzonych zostało 154 uczniów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali najlepsze wyniki na egzaminie maturalnym, byli finalistami olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz osiągnęli szczególne sukcesy sportowe. Łączna kwota przyznanych nagród to 59 900 zł. Nagrody wręczali Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz, Wicestarosta Zygmunt Worsa, Członek Zarządu Powiatu Alicja Synowska, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Przemysław Stempniewicz oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania Magdalena Urbańska - Malucha.

Wcześniej, o godz. 10.00, odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Uczniów przywitał Wicestarosta Zygmunt Worsa, który pogratulował uczniom życząc im jednocześnie przyjemnej nauki a gronu pedagogicznemu złożył życzenia cierpliwości i wytrwałości w codziennej pracy.


Lista stypendystów nagrodzonych za wyniki w nauce