Jeszcze w grudniu roku ubiegłego powołany został 7 osobowy zespół do spraw wdrażania reformy oświaty w gminie Świdnica, któremu przewodniczy Maria Jaworska, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty.

Założenia reformy oraz proponowane zmiany zostały przedstawione radzie pedagogicznej w Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie, z udziałem wójt Teresy Mazurek.

Jeszcze nigdy w tak krótkim czasie nie musieliśmy się dostosować się do zmian w systemie edukacji. Dlatego naszym zadaniem jest dobrze przygotować szkoły do tych zmian oraz zachować miejsca pracy. Kilkanaście lat temu, kiedy powoływano do życia gimnazja, pracę straciły jedynie 3 osoby. Czy i tym razem uda się uniknąć zwolnień, zobaczymy. Będziemy robić wszystko aby tego uniknąć – mówiła wójt gminy.

Do zadań zespołu należy między innymi:

  1. Opracowanie harmonogramu wdrażania reformy w Gminie Świdnica.
  2. Opracowanie analizy danych demograficznych i statystycznych dotyczących gminnych placówek oświatowych.
  3. Przygotowanie analizy kwalifikacji i stażu pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w gimnazjach i szkołach podstawowych.
  4. Opracowanie rekomendacji i założeń do przekształceń sieci szkolnej i wdrożenia reformy.
  5. Opracowanie projektów niezbędnych uchwał.

Kolejne spotkania z radami pedagogicznymi w szkołach  gimnazjalnych zaplanowano na 20 stycznia br. w Gimnazjum im. Książąt Świdnickich w Witoszowie Dolnym oraz na dzień 31 stycznia w Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej. Na przełomie stycznia i lutego br. planowany jest także cykl spotkań z radami pedagogicznymi oraz rodzicami w szkołach podstawowych.